Je bekijkt de diensten voor werkgevers.

Ga naar de diensten pagina →

Coaching werk en/of privé – Werkgever

Home » Werkgever » Coaching werk en/of privé – Werkgever

Als werkgever kun je niet meer zeggen: “oh, is de oorzaak privé, dan is het niet mijn verantwoordelijkheid hier iets mee te doen”.

Helaas komt dit nog steeds voor tegen beter weten in. Immers je neemt je privé mee naar werk en andersom. Ook als het op het werk niet lekker loopt heeft het thuisfront daar weet/last van. Wil je dit niet onder ogen zien dan volgt er onherroepelijk een keer (lang) verzuim met de daarbij gepaard gaande kosten en verplichtingen.

Hoe eerder je het onder ogen ziet, hoe eerder je voor je medewerk(st)er de reikende hand biedt, hoe groter het effect. We kunnen u hierbij op 2 fronten ondersteunen:

  • Inzicht in : Hoe herken ik de signalen
  • Wat kunt u de medewerk(st)er bieden om (lang) verzuim te voorkomen

Resultaat: De Aandacht, dankbaar voor dat het wordt opgemerkt en u er samen iets aan wilt doen. Dit geeft ook collega’s een positief beeld over leidinggevenden/management. Anderzijds: hoe minder (lang) verzuim.

Het onder ogen zien en het willen oppakken om erger te voorkomen is aller belangrijkste. Wij kunnen vanuit Vitaal Loopbaan hierin diverse coachingstrajecten opstarten. Opgeleide Arbeids&Organisatie Coaches (Noloc/Nobco/NiP).

Kortom: Vitaal Loopbaan werkt met coaches gespecialiseerd op gebied van werk- e/o privégerelateerde zaken. Bij voorkeur komen wij zo vroeg mogelijk in beeld als er signalen zichtbaar zijn of worden aangegeven. Wij kunnen zowel preventieve trajecten aanbieden als trajecten ter ondersteuning bij verzuimbegeleiding waarbij we in een aantal gesprekken en huiswerkopdrachten medewerkers weer regie kunnen laten terugpakken. Ligt de oorsprong van vraag/oorzaak dieper dan kunnen we schakelen met de Arbeids-en Organisatiepsychologen van Solvitaal.

Onze coach trajecten bestaan uit een intake en gemiddeld max. 6 vervolggesprekken.

Indien er andere privé gerelateerde zaken spelen zoals financiële problemen of mantelzorg, kunnen wij u en uw medewerkers verwijzen naar de juiste instanties. Bij deze laatste interventies hoeft het niet altijd op kosten van u als werkgever te zijn.

Coaching werk en of prive

Onze diensten

Vitaal Loopbaan richt zich op mensen in ontwikkeling, die aan de slag gaan met vragen rondom werk en persoon. Dit kan zijn in het kader van outplacement, heroriëntatie, coaching of re-integratie. Centraal staat het begeleiden van mensen bij het effectief richting geven aan hun loopbaan.

Wij zien het als een uitdaging de blijvende ontwikkeling en optimale inzetbaarheid van mensen te stimuleren door te ondersteunen bij onderstaande diensten.