Je bekijkt de diensten voor werkgevers.

Ga naar de diensten pagina →

Re-integratie 2e spoor – Werkgever

Home » Werkgever » Re-integratie 2e spoor – Werkgever

Soms is er sprake van langdurig verzuim en dient de Wet verbetering Poortwachter gevolgd te worden. Bij verzuim > 6 maanden wordt vaak de arbeidsdeskundige ingeschakeld om de mogelijkheden van eigen of ander passend werk bij eigen werkgever te onderzoeken. Is re-integratie bij u als werkgever (nu) niet mogelijk dan dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 weken na 1e jaar re-integratie spoor 2 opgestart te worden. Vitaal Loopbaan kan u hierbij ondersteunen en al die stappen zetten die benodigd zijn bij een 2e spoor waarbij tevens rekening wordt gehouden met de verplichtingen vanuit UWV.

Wij zullen uw medewerk(st)er begeleiden in dit traject en u hiervan uiteraard op de hoogte houden. Wij begeleiden uw medewerk(st) tot succesvolle reintegratie doch uiterlijk tot het einde van de wachttijd. U bent niet verplicht een reintegratiebureau in te schakelen echter het is specifieke materie, ieder zijn vak, want als je niet of niet voldoende voldoet aan de wettelijke verplichtingen, dan legt UWV een sanctie op van maximaal een extra jaar loondoorbetaling.

Vitaal Loopbaan neemt u graag deze zorg uit handen. Onze coaches hebben de expertise van een dergelijk traject in huis. Wij hebben frequent persoonlijk contact, stellen na de intake een persoonsprofiel en zoekprofiel op waarbij rekening wordt gehouden met wat iemand WIL maar vooral ook wat iemand nog KAN. De kortste weg naar werk staat centraal. Een dergelijk traject duurt minimaal 6 maanden tot maximaal Einde Wachttijd. Onze offertes bieden hierin u de keus.

Waarom Vitaal Loopbaan?

  • Persoonlijke contacten met uw medewerk(st)er
  • Uitgebreide intake en plan van aanpak
  • Diverse online test en tools
  • Ondersteuning bij vinden van passend werk
  • Toegang tot online loopbaanplatform
  • Training cv en motivatiebrief
  • Uitgebreide sollicitatietraining
  • Training Social Media en netwerken
  • Groot netwerk van werkgevers
  • Jobhunten / (Proef) plaatsingen
Reintegratie 2de spoor

Onze diensten

Vitaal Loopbaan richt zich op mensen in ontwikkeling, die aan de slag gaan met vragen rondom werk en persoon. Dit kan zijn in het kader van outplacement, heroriëntatie, coaching of re-integratie. Centraal staat het begeleiden van mensen bij het effectief richting geven aan hun loopbaan.

Wij zien het als een uitdaging de blijvende ontwikkeling en optimale inzetbaarheid van mensen te stimuleren door te ondersteunen bij onderstaande diensten.